- Mobilland

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika privatnosti definiše vrstu informacija i podataka koje prikupljamo od vas i u koju svrhu ih možemo koristiti. Kompanija Mobilland poštuje vašu privatnost i lične podatke i posvećena je zaštiti istih putem usaglašenosti sa ovde propisanim odredbama.
Poseta i kupovina proizvoda preko sajta Mobilland podrazumeva prihvatanje ovde definisanih pravila privatnosti u potpunosti. Molimo vas da ih pažljivo pročitate radi razumevanja načina korišćenja i zaštite informacija koje nam pružate.
Pravila kojima je definisana Politika privatnosti kompanije podležu promenama i mogu biti izmenjena bez prethodnog obaveštenja korisnika.

Prikupljanje ličnih podataka

Privatni i lični podaci predstavljaju informacije pomoću kojih korisnik može biti lično identifikovan. Tu spadaju: ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona, IP adresa.
Lične informacije mogu biti prikupljene direktno od korisnika prilikom registracije na sajt ili poručivanja robe odnosno popunjavanja obrazaca, kao i automatski prilikom navigacije korisnika kroz sajt.
Registracijom na našem sajtu korisnik dobrovoljno ostavlja korisničko ime, lozinku, e-mail, adresu stanovanja i broj telefona.
Prilikom kupovine proizvoda, korisnik dobrovoljno ostavlja pored gore navedenih ličnih podataka i detalje kreditne kartice, ime vlasnika, datum isticanja kartice i druge podatke potrebne za verifikaciju plaćanja.
Pored dobrovoljnog ostavljanja podatka, neke informacije se mogu automatski prikupljati putem tehnologije za praćenje posetilaca (cookies) kao što su internet protokol adresa, operativni sistem, verzija pretraživača, informacije o kupovnim navikama korisnika, viđenim i traženim proizvodima, kao i drugim aktivnostima na sajtu.

Korišćenje prikupljenih podataka

Lični podaci korisnika se prvenstveno prikupljaju i koriste radi obrade porudžbine, isporuke kupljene robe, kao i slanja različitih informacija i obaveštenja u skladu sa politikom kompanije.
Podaci koji se prikupljaju koriste se takođe i u cilju pružanja bolje i personalizovanije usluge, uključujući i poboljšanje funkcije, sadržaja, opšteg izgleda i funkcionalnosti sajta.

Ažuriranje ličnih podataka

Registrovani članovi imaju pristup svojim ličnim podacima i mogu ih nesmetano ažurirati odnosno menjati i ispravljati.
Registrovani korisnik obavezuje se da prilikom registracije, ažuriranja podataka i naručivanja robe ostavi svoje tačne lične podatke jer će se u suprotnom porudžbina smatrati nevažećom.

Zaštita ličnih podataka

Lični podaci korisnika čuvaju se na bezbednosnim serverima i štite se od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja.
Kompanija Mobilland se obavezuje da sve lične podatke korisnika čuvati u tajnosti, ne objavljuje i ne ustupati trećim licima bez saglasnosti korisnika.

Odricanje od odgovornosti

Na ovom sajtu mogu se nalaziti linkovi ka sajtovima kojima upravljaju treća lica. Sve informacije koje korisnici pružaju ovim sajtovima nisu obuhvaćena pravilima privatnosti naše kompanije.
Korisnik vrši prenos ličnih podataka na sopstveni rizik. Obzirom da prenos informacija putem interneta nije u potpunosti siguran, kompanija ne može u potpunosti garantovati bezbednost ličnih podataka korisnika koju su dostavljeni na sajt.

Nedozvoljene radnje

Nedozvoljeno je korišćenje sajta kompanije za prenos, distribuciju ili isporuku bilo koje vrste neželjene masovne i komercijalne elektronske pošte.
Nedozvoljene su sve radnje koje spadaju u neprimerene, zlonamerne i zabranjene u skladu sa pravilima o zaštiti privatnosti i ličnih podataka, uključujući postavljanje ličnih podataka bez pristanka pojedinca.
Nedozvoljeno je slanje i postavljanje datoteka koje sadrže viruse koji mogu prouzrokovati štetu imovini kompanije ili pojedinca.
Kompanija zadržava pravo da odmah zatvori korisnički nalog pojedinca ukoliko oceni da njegovi postupci štete interesima i politici privatnosti kompanije.
Za sve eventualne sporove nadležan je sud prema važećim propisima i zakonima Republike Srbije.