Dostava, plaćanje i povraćaj robe

Dostava robe

Dostava robe kupljene preko internet prodavnice Mobilland vrši se na teritoriji Republike Srbije. Kupljeni proizvodi dostavljaju se na adresu koja je navedena u porudžbenici nakon telefonske potvrde iste od strane naručioca robe odnosno kupca.

Dostava robe vrši se putem kurirskih službi sa kojom prodavac ima zaključen poslovni ugovor. Cena i rok dostave utvrđen je pravilnikom kurirske službe. Cena dostave kupljene robe može biti obuhvaćena ugovorenom cenom ili jasno istaknuta prilikom potvrde kupovine. Rok isporuke kupljene robe iznosi do 7 radnih dana zavisno od mesta isporuke, osim ukoliko nije drugačije utvrđeno.

Radnik kurirske službe je obavezan da kontaktira kupca radi potvrde adrese isporuke, na telefonski broj koji je kupac naveo u porudžbenici. Prilikom isporuke, kupac je dužan da istu preuzme i plati fakturisanu cenu ako je tako ugovoreno prilikom naručivanja robe.

Ukoliko isporuka nije moguća usled odsustva kupca ili odbijanjem prijema robe bez osnova, trošak povraćaja robe snosi kupac. Prodavac zadržava pravo da namiri iznos troškova povraćaja robe, ukoliko je poručena roba prethodno plaćena putem računa ili internet platnim karticama.

Kupac ima pravo da odustane od kupovine ukoliko o tome usmenim ili pismenim putem obavesti prodavca u propisanom roku. U slučaju odustajanja, kupac se oslobađa svih troškova, osim troškova transporta za povraćaj robe.

Način plaćanja

Plaćanje robe kupljene u internet prodavnici Mobilland vrši se na dva načina. Plaćanje je moguće izvršiti preko računa ili prilikom dostave robe odnosno pouzećem.

Plaćanje preko računa moguće je e-banking nalogom, standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci i putem interneta. Plaćanje naručene robe preko interneta moguće je izvršiti platnim karticama koje podržavaju ovakvu vrstu transakcije VISA, Maestro, MasterCard.

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje robe prilikom dostave robe od strane kurirske službe. Kurirska služba dostavlja naručenu robu na adresu navedenu u porudžbenici. Na dan dostave robe, kurirska služba kontaktiraće kupca radi definitivne potvrde adrese isporuke. Obaveza kupca je da prilikom primopredaje naručene robe, istu plati radniku kurirske službe u iznosu koji je prethodno ugovoren i naveden u narudžbenici.

Reklamacije i povraćaj robe

Prodavac garantuje kvalitet proizvoda kako je navedeno u specifikaciji. Garancija počinje teći danom prodaje i overava se pečatom i potpisom.

U slučaju oštećenja, kvara ili drugih nedostataka koji su obuhvaćeni garancijom, prodavac se obavezuje da će o svom trošku otkloniti kvar na proizvodu, zameniti ga drugim ispravnim proizvodom ili vratiti novac kupcu. Pravo na garanciju ne važi ukoliko je proizvod korišćen u suprotnosti sa uputstvom proizvođača, servisiran od strane neovlašćenog lica ili na drugi način oštećen krivicom kupca.

Za otklanjanje nedostataka po osnovu garantnog lista, potrebno je da kupac podnese prodavcu usmeni ili pismeni prigovor. Uz prigovor je potrebno priložiti pored garantnog lista i račun, uplatnicu ili drugi dokaz o uplati. Prodavac je obavezan da primi prigovor kupca i o istom se izjasni najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Ukoliko je prigovor osnovan, prodavac je dužan da sve navedene nedostatke otkloni o svom trošku, zameni proizvod novim ili vrati novac kupcu. U slučaju neosnovanog prigovora, prodavac je oslobođen svake odgovornosti prema kupcu po osnovu garantnog lista. U slučaju osnovanog prigovora, troškove povraćaja snosi prodavac, u suprotnom teret troškova transporta robe koja predmet povraćaja snosi kupac.

Za sve eventualne sporove između prodavca i kupca nadležan je sud prema važećim propisima i zakonima Republike Srbije.